Focus

SBO Focus is een school voor speciaal basisonderwijs voor 4 tot 12/13 jarigen.
Onze school maakt deel uit van SPOVenray (Stichting Primair Onderwijs Venray) en verzorgt onderwijs aan leerlingen met speciale ontwikkelingsbehoefte. Dit zijn veelal leerlingen die zijn aangewezen op een overwegend orthopedagogische en/of orthodidactische benadering.

 

De school zorgt voor een pedagogisch klimaat dat gekenmerkt wordt door; structuur, rust, vertrouwen, veiligheid en waar vanuit respect gehandeld wordt.
Onze leerlingen( met specifieke opvoedings-en ontwikkelingsvragen) gaan met plezier naar school. In samenspraak met ouders werken wij met onze leerlingen aan het verder ontwikkelen en versterken van hun cognitieve, expressieve, motorische en sociale vaardigheden. Op basis hiervan kunnen zij zich verder ontwikkelen in het voortgezet onderwijs en later in de maatschappij.

2013-08-21 10.43.47