Logopedie op Focus

Wat doet de logopedist?

De logopedist geeft hulp bij stoornissen op het gebied van stem, adem, spraak, taal, mondmotoriek en gehoor. De hulp kan bestaan uit het behandelen van de stoornis, maar ook uit het afnemen van onderzoek, het geven van adviezen en het begeleiden van de ouders/verzorgers en leerkrachten van het kind.

Met welke problemen komen kinderen bij de logopedist?

 • problemen met de auditieve vaardigheden (luisteren) zoals:
  een slecht gehoor, een zwakke luisterhouding, moeite met het onthouden van gehoorde zaken en/of het niet horen van verschillen tussen klanken.
 • een zwakke aandacht en concentratie:
  moeite met het geconcentreerd bezig zijn, het lastig vinden zich op taal te richten.
 • problemen met de uitspraak zoals:
  een slappe en onduidelijke uitspraak, klanken verkeerd uitspreken, verwisselen of weglaten van klanken, stotteren en/of te snel spreken.
 • problemen in het mondgebied zoals:
  duim en/of vingerzuigen, niet voelen van aanrakingen in/om de mond, te slappe of te gespannen mondspieren, een verkeerde tongligging, moeite met kauwen en/of slikken, mondademhaling en problemen met het maken van tong- en lipbewegingen.
 • taalproblemen zoals:
  woordvindingsproblemen, een kleine woordenschat, het niet begrijpen van taal, moeite met het vormen van correcte en volledige zinnen, moeite met de woordvorming, een vertraagde taalontwikkeling of een taalstoornis.
 • problemen met het communiceren zoals:
  geen of nauwelijks oogcontact maken, niet op de beurt wachten met spreken, spreekangst hebben, geen vragen kunnen/durven stellen, geen hulp kunnen/durven vragen, geen initiatief nemen om contact met anderen te maken en een gesprek aan te gaan.
 • stemproblemen:
  gespannen spreken, heesheid, een te hoge of te lage stem en/of te zacht of te hard spreken

 

Wie krijgt er logopedie en hoe wordt de logopedie-les gegeven?

Op Focus zijn twee logopedisten werkzaam namelijk Suzanne Joosten (ma, di, do) en Katja Pellen – van Kimmenade (ma, di, do, vrij).

Nieuwe leerlingen worden uitgebreid logopedisch gescreend door een van de twee logopedisten. Op die manier wordt er bepaald of een kind logopedie nodig heeft en welke problemen en compenserende factoren een kind heeft. Als een leerling logopedie nodig heeft, wordt dit met de ouders/verzorgers, de intern begeleider en de groepsleerkracht besproken.

Vervolgens wordt er een handelingsplan gemaakt. De kinderen krijgen 1x per week, een half uur logopedie. Dit gebeurt in een groepje, in een tweetal of individueel. Tijdens de logopedie-les wordt er (op een speelse manier) aan de problemen gewerkt. Af en toe worden de leerlingen in de groep begeleidt i.p.v. in de logopedieruimte. Het is belangrijk dat de leerling plezier heeft, want spreken moet iets leuks zijn!

Er wordt huiswerk mee naar huis gegeven in een map. Als de leerling thuis regelmatig oefent, zal hij/zij meer profiteren van de behandeling.

Er vindt regelmatig overleg plaats met de groepsleerkrachten en de ouders/verzorgers. Ook wordt de vooruitgang geregeld bekeken, zodat de behandeling zo optimaal mogelijk verloopt.

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, kunt u ons altijd persoonlijk aanspreken of even bellen.

Met vriendelijke groeten,

Katja Pellen – van Kimmenade

Suzanne

Suzanne Joosten