Basisgroepen

Op Focus werken wij in basisgroepen en niveaugroepen.

Leerlingen worden op basis van leeftijd geplaatst in een basisgroep.
Dit schooljaar hebben we 6 basisgroepen:

Groep 1/2
Groep 3-4
Groep 5
Groep 6-7 a
Groep 6-7 b
Groep 8

Bij de vakken rekenen, spelling en lezen (technisch /  begrijpend) werken we in niveaugroepen.
Op basis van toetsgegevens, ontwikkelperspectief en observaties van leerkrachten worden kinderen in een niveaugroep geplaatst. Binnen een niveaugroep wordt gewerkt met het instructiemodel en is het aanbod verdeeld in: minimum / basis / plus.