Links / telefoonnummers

Links


www.minocw.nl
Deze site van het ministerie van onderwijs geeft veel algemene informatie. U kunt er bijvoorbeeld terecht om uitleg te krijgen over Weer Samen Naar School, speciaal basisonderwijs en studiefinanciering.

www.speciaalonderwijs.kennisnet.nl
Deze site geeft alle mogelijke informatie over speciaal (basis)onderwijs.
Een geschikte informatiebron als u een overzicht wilt krijgen over de mogelijkheden in het primair onderwijs.

www.onderwijsinspectie.nl
Op deze site kunt u onder andere lezen wat de doelstelling is van het werk van de inspectie.
Tevens is er inzage in de rapportage van scholen die zij bezocht hebben.

www.internetwijzer-bao.nl
Op deze site is informatie voor ouders, kinderen en personeel te vinden.
De informatie strekt zich uit van schoolreis, vakantieroosters en lesthema’s tot informatie over ADHD dyslexie,autisme en leerlinggebonden financiering (Het rugzakje). Zéér de moeite waard.

Jeugdgezondheidszorg
www.ggdlimburgnoord.nl

www.techniekpleinvenray.nl
Techniekplein Venray is een plek waar kinderen van groepen 7 en hun leerkrachten uit de gemeente Venray  deelnemen aan techniekonderwijs. Het Techniekplein is gesitueerd in twee klaslokalen van Sbo Focus.

Belangrijke telefoonnummers

 

Jeugdconsulent van de gemeente Venray:
De jeugdconsulent regelt de toegang tot jeugdhulp en gaat graag met u in gesprek over wat er aan de hand is.
U kunt contact opnemen via schakelplein@venray.nl of via telefoon (0478) 52 33 33 (keuze 1)

Landelijke oudervereniging:
0800-5010

Extern vertrouwenspersoon:
Marjan Klaassen of Adorien ten Doeschate
088-11 912 91

Gezinscoach:
Iedere school heeft vaste contactpersonen die via de IBer van de school te bereiken zijn.
gezinscoachvenray@synthese.nl of via telefoon (0478) 51 73 10

Advies en meldpunt Kindermishandeling:
088-0072975

Leerplichtambtenaar Gemeente Venray
Mevr. Meijer of mevr. Lensen
0478-523333

Bureau Jeugdzorg:
088-007297

Schoolbestuur:
Stichting Primair Onderwijs Venray(SPOV):
0478-516215

Inspectie van het onderwijs:
0800-5010 (gratis)

Raayland College:
0478-571434

Metameer Stevensbeek
Locatie Boxmeer: 0485-571434
Locatie Stevensbeek: 0485-381600

Cita Verde College Horst
077-3981620