Nieuws

Nieuwsbrief week 21

Agenda
Agenda

28-05:  Schoolreis groep 1-2
28-05:  Start Toetsweek
05-06:  Schoolkamp Schoolverlaters
07-06:  Start A4-daagse
07-06:  MR-bijeenkomst
08-06:  De volgende Nieuwsbrief
11-06:  Studiedag voor het Personeel (de leerlingen hebben een vrije dag)


Schoolnieuws

Algemeen
Toetsweek

Volgende week, van 28 mei t/m 6 juni worden er in de groepen weer diverse Cito-toetsen afgenomen.
Deze toetsen gebruiken we om te bekijken of uw kind voldoende ontwikkeling doormaakt én we gebruiken de toetsen om ons onderwijs te evalueren. Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed?
De resultaten van de toetsen worden tijdens de oudergesprekken met u besproken.
Voor alle duidelijkheid: voor de Cito-toetsen hoeven de leerlingen niet thuis te oefenen. Het is wel fijn als kinderen uitgeslapen en uitgerust op school komen.

Leerlingenpanel

Donderdag 17 mei was er weer een leerlingpanel. De leerlingen hebben naar aanleiding van brieven in de ideeënbus gesproken over pesten.
Wat kan de school doen?
* strenger beleid: sneller een kruis
* kinderen moeten eerlijk zijn: zou dit een regel bij PBS kunnen zijn?
* pestweek is oké, maar lost het pesten niet op: vaker aandacht?
* bekendheid vertrouwenspersoon (niet alle kinderen weten wie dit is)
Er zijn naar aanleiding van dit panel weer acties binnen school uitgezet. Fijn dat de leerlingen zo goed meedenken en met oplossingen komen!

De nieuwe leerlingen in groep 1-2

Hallo, ik ben Ravza.
Ik ben 4 jaar en ik ben het zusje van Efe. Ik speel heel graag met de duplo.

Ik ben Jinthe.
Ik ben ook 4 jaar. Ik heb nieuwe schoenen. Toverschoenen!
Ik ben Gökay
en ik ben ook 4 jaar. Ik speel heel graag buiten.
Personeel

Hay Janssen, onze conciërge is ziek. Helaas ziet het er niet naar uit dat hij op korte termijn terug  gaat komen. Martine Schmidt zal Hay de komende tijd gaan vervangen.
Zij werkt op:

  • Dinsdag 12.15 tot 17.15 uur
  • Woensdag: 8.00 tot 15.00 uur
  • Vrijdag : gehele dag

Carla:
Zoals u wellicht weet ben ik sinds enige weken weer bijna dagelijks aan het werk op Focus na een lange periode van afwezigheid.
Het is ontzettend fijn om weer op school terug te zijn en dat ik mij weer kan richten op de werkzaamheden die er liggen voor zowel dit schooljaar als het komende.
In de dagelijkse praktijk merk ik wel dat het terugkomen in het werk na zo’n ziekteperiode veel energie kost en dat het dan ook veel van mij vraagt.
Gezien mijn gedrevenheid vind ik het lastig om mijn grenzen te bewaken. Om die reden werk ik dan ook tot aan de grote vakantie 3 dagen per week op school en 1 dag vanuit huis.
Op de vrijdagen werk ik voorlopig nog niet.
Ik ga er vanuit dat ik in het nieuwe schooljaar 2018-2019 weer volledig inzetbaar ben en ga ik er samen met u en de collega’s van Focus weer een mooi jaar van maken!

Studiedag 22 mei

Na een  lekker lang Pinksterweekend zijn wij gestart met een studiedag in Asteria.
Op de agenda stonden een aantal uitdagingen waaronder: de schoolontwikkeling, de personele formatie en het Ouderportaal.

M.b.t. de schoolontwikkeling hebben wij vooral met elkaar de dialoog gevoerd over waar we als team nu staan en wat wij graag met elkaar willen realiseren in de toekomst. Dit wordt in een  “schema” uitgewerkt en vormt de basis voor ons Jaarplan en het nieuwe Koersplan.
Belangrijk hierbij is dat wij vooral goed blijven kijken en onderzoeken naar wat de kinderen van Focus nodig hebben en hoe wij daar op de juiste wijze op kunnen aansluiten.
Tevens hebben we ook onze eigen professionaliteit tegen het licht gehouden en besproken wat de ontwikkelpunten zijn.

Wat de formatie betreft hebben we met elkaar de cijfers uit de Meerjarenbegroting van SPOV besproken. Deze gegevens vormen de basis voor de formatie 2018-2019.
Met het team zijn een aantal scenario’s doorlopen en keuzes gemaakt die van belang zijn om het onderwijs aan kinderen van Focus te realiseren. Het gekozen scenario moet nog verder worden uitgewerkt.

Over het Ouderportaal is de nodige informatie verstrekt over de werkwijze ervan. Ook zijn wij ermee aan de slag gegaan om een en ander m.b.t. de werkwijze te “ontdekken”. Wij streven er naar om het Ouderportaal voor de vakantie online te zetten. Hierover wordt u nog nader geïnformeerd.

De studiedag was in vele opzichten een geslaagde dag!

Activiteiten
Afsluiting boekproject “het koningshuis”.

Op 26 april was op Focus de afsluiting van het  boekproject  “het koningshuis”.

Bijna 3 weken werd er door leerlingen informatie gezocht in boeken en op internet over onze
koninklijke familie.  Het werd weer duidelijk dat lezen een goede manier is om kennis te krijgen
over een bepaald onderwerp.

Koning Willem Alexander en Koningin Maxima waren persoonlijk bij de afsluiting aanwezig.
Zij reageerden enthousiast op alles wat de kinderen gemaakt hadden!

Onze complimenten voor iedereen!

Focus Favoriete Boek

Wat is het beste / leukste boek van Focus? Dat bepaal jij! Maar niet in je eentje. Kinderen vanaf groep 3 van Focus mogen stemmen op hun favoriete boek. Wil je dat jouw lievelingsboek wint? Doe dan met je groep mee aan dit leesfeest! Samen lezen, praten over boeken en voorlezen vergroten het leesplezier. Boeken maken je wereld groter en rijker.
Lezen en stemmen kun je van 23 mei t/m 22 juni. In de bibliotheek staat een echte stembus waar de formulieren in kunnen. Als alle stemmen geteld zijn maken Sandra en Katja het favoriete boek van Focus bekend.

Bezoek Duits Oorlogskerhof groep 8

Maandagmiddag 28 mei gaan de kinderen van groep 8 als afsluiting van het thema WOII naar het Duits oorlogskerkhof.
Hier krijgen we een rondleiding. We gaan hier op de fiets naar toe, kunnen we alvast een beetje oefenen voor het kamp.

Kamp groep 8

Dinsdag 5 juni vertrekt groep 8 op de fiets naar Grubbenvorst voor een vet cool kamp.
Samen gaan we veel leuke activiteiten ondernemen van speurtocht, kermisspel, smokkelspel, dagje Toverland en nog veel meer.
Donderdagmiddag 7 juni komen de kinderen weer terug.
De kinderen mogen vrijdag 8 juni lekker lang uitslapen, want dan zijn ze vrij.

Roefeldag voor groep 8

Op vrijdag 15 juni a.s. zal er in de gemeente Venray een derde Roefeldag plaatsvinden.
Op deze dag zullen kinderen uit groep 8 van verschillende basisscholen een bezoek brengen aan 4 of 5 bedrijven in de gemeente Venray. Tijdens het bezoek krijgen de kinderen bijvoorbeeld een rondleiding en mogen ze ook deelnemen aan enkele activiteiten. Door het op deze manier bezoeken van bedrijven kunnen de kinderen zich een beter beeld vormen van wat bepaalde beroepen precies inhouden en of deze beroepen hen aanspreken.

De grote rekendag

Woensdag 4 april hebben we met de hele school meegedaan aan de grote rekendag.  Het thema van deze dag was ‘de school als pakhuis’ wat te maken had met verhuizen, wegen, meten, onderzoek doen en nog veel meer.  De kinderen hebben hard gewerkt aan verschillende opdrachten. Leuk om te zien dat alle leerlingen zo betrokken waren!

Vragen en antwoorden m.b.t. plan Veltum

De gemeenteraad heeft 28 juni jl. ingestemd met het raadvoorstel ‘Talentencampus’ waarbij op de locatie Veltum meerdere onderwijsinstellingen – met behoud van identiteit en zelfstandigheid – onder één dak kunnen gaan samenwerken in het kader van passend onderwijs.

Over de uitwerking van dit voorstel wil de gemeenteraad aan het eind van dit jaar een besluit nemen. Daarvoor is onder meer een huisvestingsplan en een verkeersplan voor Veltum nodig. De raad hecht bovendien veel waarde aan de instemmingsprocedure van de MR-en van de betrokken scholen. Deze instemmingsprocedure, waarbij de MR-en de ruimte krijgen om de beoogde samenwerking te toetsen aan de meerwaarde voor hun school, start officieel 5 september aanstaande.

De directies van de betrokken scholen – BS Coninxhof, OJBS de Keg en SBO Focus – zullen ouders op de hoogte houden van de voortgang. Mocht u vragen hebben dan kunt u daarmee natuurlijk terecht bij uw school. U kunt ze ook altijd stellen via de website van SPOVenray.

Hieronder hebben wij de meest actuele vragen voor u geïnventariseerd en beantwoord. Mocht u nog andere vragen hebben, of wilt u hierover graag een gesprek,  kom dan gerust even bij ons langs (graag zelfs).

Vragen en antwoorden plan Veltum

 

Filmpje passend onderwijs