Ouders

Gedurende het schooljaar zijn er verschillende momenten gepland waarop er contact is tussen ouders en school;
– een kennismakingsgesprek (bij nieuwe leerlingen)
– de inloopavond /  informatieavond
– een huisbezoek (alleen bij nieuwe leerlingen)
– oudergesprekken
Natuurlijk kunt u ook altijd op andere momenten contact opnemen met school wanneer hier behoefte aan is. Leerkrachten zijn over het algemeen buiten de lestijden bereikbaar. Wanneer daar aanleiding toe is zal de school ook zelf initiatief nemen tot overleg met ouders.

 

Informatie naar ouders

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Een goede samenwerking bevordert het welbevinden van het kind. Wij informeren de ouders over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, maar vooral over het wel en wee van hun kinderen. Anderzijds stellen wij het op prijs als de ouders ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houden.

– het meegeven van rapporten twee keer per jaar;
– ouderavonden n.a.v. het eerste en tweede rapport (in de week na het rapport);
– gesprekken op verzoek van leerkrachten en/of ouders;
– de nieuwsbrief: het digitale informatieblad (eenmaal per veertien dagen)
– de schoolgids
– de jaarlijkse schoolkalender
– ons koersplan
– de website: www.sbo-focus.nl
– de digitale groepsblogs

 

Ouderhulp

We vinden het fijn als u op school kunt komen helpen.
Aan het begin van het schooljaar krijgt u informatie over activiteiten waarbij hulp heel welkom is.
Met een aanmeldingsformulier kunt u zich aanmelden voor hulp bij verschillende activiteiten zoals lezen, creamiddagen, sportdag, handvaardigheid, enz.
In overleg met de ouderraad en het schoolteam worden afspraken gemaakt voor de ondersteunende werkzaamheden van ouders op school.
Als u graag wilt helpen en u heeft geen aanmeldingsformulier gehad, neem dan contact op met de school.

 

Verlof aanvraag

Een kind kan onder bepaalde omstandigheden verlof krijgen. De directeur moet toestemming geven.
De ouders dienen dit verlof van tevoren aan te vragen, zie formulier hieronder.
Meer informatie over verlof aanvraag vindt u in onze schoolgids op onze site.

Formulier aanvraag verlof

 

 

Vertrouwenspersoon

Op Focus is Judith van Bokhoven de vertrouwenspersoon voor kinderen en ouders/verzorgers. Wanneer u of uw kind met een probleem op school loopt dat u niet met de leerkracht van uw kind kunt bespreken, zijn zij aanspreekpunt. Bijvoorbeeld als het gaat om ongewenst gedrag, pesten, discriminatie, agressie, machtsmisbruik en intimidatie. U kunt met deze vertrouwenspersonen een afspraak maken per telefoon/email of binnenlopen. Voor de kinderen zijn zij ook bereikbaar middels de brievenbus met het rode hart erop bij de hoofdingang van onze school. De oplossing van een probleem zit vaak in het bespreekbaar maken ervan.