Ouderpanel

Wij hebben op school een ouderpanel. Dit panel komt 2x per jaar bij elkaar om via stellingen te discussiëren over diverse onderwijsthema’s die spelen in het betreffende schooljaar of die gaan spelen in de toekomst.
De bevindingen van onze ouders worden meegenomen in de keuzes die wij maken t.a.v. ons onderwijs.
Alle ouders worden van deze bijeenkomsten op de hoogte gebracht via de notulen van deze avond. Deze zijn te vinden op onze website.

 

Notulen bijeenkomst ouderpanel: