Oudervereniging (OV)

De oudervereniging probeert samenwerking en betrokkenheid tussen ouders, team, medezeggenschapsraad en schoolbestuur te vergroten.
De oudervereniging denkt en praat mee over het onderwijs en de organisatie op school.
Daarnaast organiseert de oudervereniging zelf en/of werkt samen met het team bij verschillende activiteiten, zoals Sinterklaasfeest, Kerstmis, Carnaval, Pasen.

De oudervereniging bestaat uit een aantal ouders en 1 aanspreekpunt vanuit school.
De oudervereniging vergadert maandelijks op school.
Elke vergadering is er een andere collega op toerbeurt aanwezig.
Twee maal per jaar is er een vergadering van de oudervereniging met de medezeggenschapsraad.
Eén maal per jaar worden alle ouders uitgenodigd voor een jaarvergadering, waarop het reilen en zeilen van de oudervereniging besproken wordt.

 

Leden oudervereniging

Hakima Boutaibi – voorzitter
Renate Elves – secretaris
Monika de Vries – penningmeester

Janine van den Boom
Janet Denissen
Sacha Derks
Angelique Heijmann
Moniek Jacobs
Daisy Mennen
Yvonne Vossen

Hanneke Nabben (teamlid)
Jip Swinkels (teamlid)

 

Hoe kan ik contact opnemen met de OV?
Spreek één van de bovenstaande OV-leden aan of mail naar ov@sbo-focus.nl.